მოსახსნელი პროთეზი

კბილთა მწკრივების პროთეზირება, მოსახსნელი პროთეზებით ხორციელდება კბილთა სრული ან დიდი რაოდენობით დაკარგვის დროს. Ირღვევა კვების ფუნქცია, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს, მომნელებელი ორგანოების დაავადება. Ამავ დროულად ირღვევა სახის ესთეტიკა, იცვლება სახის ქვედა მესამედის ფორმები, ტუჩის კუთხეები ჩამოდის ქვემოთ და სახეს ეძლევა სიბერის გამომეტყველება. Ირღვევა ბგერების გამოთქმის ფუნქცია. გამომდინა აქედან აუცილებელია კბილთა მწკრივების აღდგენა დროულად, რაც მეტი დროა გასული მით უფრო რთულდება პროთეზირება , დაუტვირთავი ყბა კვების ფუნქციით განიცდის ატროფიას. ამ ტიპის პროთეზების ორნაირია აკრილის, არის მკვრივი და საჭიროებს მიჩვევითვის მეტ დროს განსხვავებით ვოლპლასტის პროთეზებისა ( ნეილონის რბილი ) , რომელიც სწრაფად აღადგენს ღეჭვით და მეტყველების ფუნქციებს. Იგი განსხვავებით აკრილისა რბილი და ელასტიურია , მეტად კომფორტულია ლორწოვანთან შეხებისას და ნაკლებად ხასიათდება , უბნენის გაღიზიანებით და მოჭყლეტვით.

1

Specializations

4

მომსახურება

1

Doctors

1

Satisfied Patient