მეტალო-კერამიკული გვირგვინი

Წარმოადგენს კონსტუქციას, მეტალის ბაზაზე დატანილ , საკუთრივ , კბილის ფერის ფაიფურს. Გამოირჩევა სიმტკიცით , მეტალის ელემენტის ხარჯზე. Გამოიყენება როგორც ცალკეული გვირგვინების ასევე დიდი დეფექტების, ოთხი ერთეულის შესავსებად, მეტალის დრეკადობით ძალის შთანთქმის შედეგად. Უარყოფით მხარეს წარმოადგენს სხვადასხვა განათებების მიმართ ფერის ცვლილებას. Ასევე რიგ შემთხვევებში მეტალის იონიზაცია , რაც აისახება გემოს შეგრძნებებზე და ალერგიულ რეაქციებში იშვიათ შემთხვევებში.

1

Specializations

4

მომსახურება

1

Doctors

1

Satisfied Patient