კბილის კერამიკული ჩანართები

Კბილის კერამიკული ჩანართები, წარმოადგენს ბჟენის (“პლომბის”) ეფექტურ ალტერნატივას. Იგი მზადდება სტომატოლოგიურ სატექნიკო ლაბორატორიაში , პაციენტის ინდივიდუალური მახასიათებლებით. Მას გააჩნია მაყალი სიმყარე რის შედეგადაც გვაძლევს საშუალებას შევინარჩუნოთ კბილის მთლიანობა, ორთოპედიული გვირგვინების გვერდის ავლით. Მის უპირატესობას წარმოადგენს დამზადდებს კბილის ქსოვილის პრეპარირების ( დაქლიბვის ) გარეშე, მხოლოდ დაზიანებული ქსოვილის მოშორებით. Გააჩნია მაღალი სიმტკიცე , უძლებს ღეჭვით დატვირვას ( 390კგ < ) და არ განიცდის დეფორმაციებს დატვირთვის დროს, განსხვავებით მსგავს მკურნალობაში გამოყენებული მასალებისა. Არ იცვლის ფერს და ფორმას. Აქვს მეტად ჰიგიენური თვისებები ბაქტერიებისა და პიგმენტური საკვების მიმართ. Კბილის კერამიკული ჩანართები მზზადდება ორ ვიზიტში. Პირველი შემოიფარგლება დაზიანებული ქსოვილის მომზადებით, ჩანართისთვის და ანაბეჭდის აღებით , ურთიერთ საწინააღმდეგო კბილებიდან, ზუსტი რელიეფის გადმოსაცემად. Შემდგომ ვიზიტზე ფიქსირდება მუდმივი საადგეზიო სისტემით. Ასეთი მკურნალობის უპირატესობას, გარდა ზემოთ აღნიშნულისა წარმოადგენს საპირისპირო კბილების ზუსტი და სწორი შეთანასოვნება.იგი ხდება პროფილაქტიკური ნაწილი იმ პირებისთვის , რომლებსაც გააჩნიათ ქვედა ყბის სახრის პრობლემები, გამოწვეული თანკბილვის სიმაღლის დაქვეითებით, კბილების გენერალიზებული ცვეთის დროს.

1

Specializations

4

მომსახურება

1

Doctors

1

Satisfied Patient